سایت تخصصی تجارت بین الملل

مدیر سایت: خانم محمدی فوق لیسانس تجارت بین الملل، تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی

تجارت بین الملل چیست؟

۲۴۳ بازديدتجارت بین الملل چیست؟

 

تجارت بین المللی همان روابط تجارتی یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشوری نمی تواند، تمام ضروریات، احتیاجات ونیاز مندیهای خود را بدون داشتن روابط تجارتی برآورده کند. برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را با سایر کشورها برقرارمی کند.

تجارت میان دولت ها و کشورها، یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه داخلی برای کشورها بوده است. صادرات تولیدات داخلی، موجب ارتقای سطح زندگی و ساختار سازی برای تعامل بلند مدت و روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها می گردد.

تجارت بین الملل شامل تمام معاملات تجاری (خرید و فروش، سرمایه گذاری، تدارکات، و حمل و نقل خصوصی و دولتی) که بین دو یا چند منطقه، کشور و ملت  فراتر از مرزهای سیاسی آنها صورت می‌گیرد. معمولا، شرکت های خصوصی به قصد  کسب سود معامله میکنند؛ و دولت معاملات را با هدف کسب سود و به دلایل سیاسی انجام می دهد.

اصطلاح "تجارت بین الملل" به همه کسب وکارهایی که  فراتر از مرزها  به معاملات کالاها، خدمات و منابع بین دو یا چند کشور می پردازند اشاره دارد.

دلایل تجارت بین المللی

بعضی از کشور از منابع طبیعی محروم هستند، و بعضی دیگر با وفور منابع روبرو هستند. این کشو ها می توانند کالا تولید کنند و در اختیار سایر کشورها قرار دهند. بعضی از کشورها منابع طبیعی دارند ولی تکنولوژی تولید استفاده از منابع را ندارند بر همین اساس به وارد کردن کالا اقدام می کنند. پس روابط تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل وسود آوری برقرار می شود.