سایت تخصصی تجارت بین الملل

مدیر سایت: خانم محمدی فوق لیسانس تجارت بین الملل، مدرس زبان انگلیسی و فرانسوی و تحلیلگر بازارهای مالی

تجارت بین الملل چیست؟

۳ بازديد

 

 

تجارت بین الملل

International Business

The International business comprises all commercial transactions (private and governmental, sales, investments, logistics, and transportation) that take place between two or more regions, countries and nations beyond their political boundaries. Usually, private companies undertake transactions for profit; governments undertake them for profit and for political reasons.
The term "international business" refers to all those business activities which involve cross-border transactions of goods, services, resources between two or more nations.

 

تجارت بین الملل چیست؟
 

تجارت بین الملل شامل تمام معاملات تجاری (خرید و فروش، سرمایه گذاری، تدارکات، و حمل و نقل خصوصی و دولتی) که بین دو یا چند منطقه، کشور و ملت  فراتر از مرزهای سیاسی آنها صورت می‌گیرد. معمولا، شرکت های خصوصی به قصد  کسب سود معامله میکنند؛ و دولت معاملات را با هدف کسب سود و به دلایل سیاسی انجام می دهد.

اصطلاح "تجارت بین الملل" به همه کسب وکارهایی که  فراتر از مرزها  به معاملات کالاها، خدمات و منابع بین دو یا چند کشور می پردازند اشاره دارد.