لوگوی شخصی

مدیر سایت: خانم محمدی فوق لیسانس تجارت بین الملل، تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی

لوگو (برند) شخصی

۱۳۱ بازديد

لبخندتون لوگو شماست
شخصیتتون بیزینس کارت شماست

حسى که آدمها بعد از هر برخورد با شما میگیرن علامت تجارى شماست!


لوگو (برند) شخصی:
هر فردی مثل هر کشور، شرکت، محصول یا خدمتی برای خود برندی دارد که شاید به آن آگاه نباشد. برند شخصی ما تحت تاثیر رفتار ماست.

تعریف برند شخصی از دیدگاه جف بزوس (مدیر عامل و موسس آمازون):
برند شخصی شما چیزیست که وقتی اتاق را ترک کنید، افراد در مورد شما می گویند.